Thời gian và phương thức tuyển sinh đầu cấp năm học 2019-2020 tại Hà Nội

14/02/2019 10:26

Năm học mới, Hà Nội sẽ tuyển sinh học sinh vào lớp 1 và lớp 6 các trường công lập theo phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định. Hai hình thức tuyển sinh song song là trực tiếp hoặc trực tuyến tiếp tục được triển khai.

Đây là phương thức đã được thực hiện ổn định từ nhiều năm nay và đã thể hiện được hiệu quả nhất định.

Theo quy định, các phòng GD-ĐT quận, huyện, thị xã có trách nhiệm phân tuyến tuyển sinh hợp lý để huy động được số trẻ đến trường với tỉ lệ cao nhất, không để xảy ra hiện tượng quá tải ở các nhà trường trên địa bàn.

Hướng dẫn cũng nêu rõ hạn chế học sinh trái tuyến ở những trường có số lớp quá đông. Nếu sĩ số học sinh/lớp vượt so với quy định của Điều lệ trường học, phòng GD-ĐT phải có văn bản báo cáo UBND quận, huyện và báo cáo Sở GD-ĐT.

Sở này cũng lưu ý trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến, cha mẹ học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 18/7.

Riêng đối với các trường THCS được UBND TP. Hà Nội công nhận là trường chất lượng cao, tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến và có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu được lựa chọn phương thức: Xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực. Điểm tuyển sinh là tổng của điểm xét tuyển và điểm kiểm tra, đánh giá năng lực (tính hệ số 2).

Theo quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội, năm học 2019-2020, các trường ngoài công lập không phân tuyến tuyển sinh mà được tuyển sinh toàn thành phố. Căn cứ vào điều kiện thực tế, mỗi nhà trường xây dựng phương thức tuyển sinh hợp lý và báo cáo UBND quận, huyện, thị xã.

Sở yêu cầu các trường thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo rõ 5 tiêu chí về tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

Đặc biệt, các trường tuyệt đối không được tuyển sinh trước thời gian quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội.

Lịch tuyển sinh các trường công lập năm học 2019-2020 tại Hà Nội như sau:

1. Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến:

- Tuyển sinh vào lớp 1: từ ngày 1/7 đến hết 3/7/2019

- Tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non: từ ngày 4/7 đến hết 6/7/2019;

- Tuyển sinh vào lớp 6: từ ngày 7/7 đến hết 9/7/2019.

2. Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: từ ngày 13/7 đến hết 18/7/2019.

Đăng bởi: Ban biên tập