ĐH Quốc gia TP.HCM công bố đề thi mẫu đánh giá năng lực

19/04/2018 15:49

Ngày 18/4, ĐH Quốc gia TP. HCM công bố đề mẫu kỳ thi đánh giá năng lực. Theo đó, thời gian làm bài thi là 150 phút, với tổng số câu hỏi 150 câu (15 trang), dạng câu hỏi trắc nghiệm 4 lựa chọn (chỉ có duy nhất 1 phương án đúng) và thí sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm.

Bài thi nhằm vào việc đánh giá năng lực học đại học của thí sinh thông qua kiểm tra các kỹ năng liên quan đọc, hiểu, tư duy, phân tích và giải quyết vấn đề.

Thí sinh xem đề thi mẫu tại đây:

 

* PHẦN 1. NGÔN NGỮ
 

* PHẦN 2. TOÁN HỌC, TƯ DUY LOGIC, PHÂN TÍCH SỐ LIỆU

 


PHẦN 3. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Đăng bởi: Ban biên tập