Trình chọn tên ngẫu nhiên trên ClassTools
Được đăng bởi Ban biên tập    21/02/2019 14:12

Random Name Picker  (Trình chọn tên ngẫu nhiên) là một công cụ miễn phí từ Russel Tarr trên Classtools.net. Nó cho phép bạn nhập tên và quay bánh xe ảo để có một cái tên được chọn ngẫu nhiên từ danh sách. Bạn có thể xóa tên đã được chọn ra khỏi bánh xe để không bị chọn lại.

 

Random Name Picker  miễn phí và không cần đăng ký trên Classtools.net. Bạn có thể lưu danh sách của mình bằng cách đặt mật khẩu. Bạn cũng có thể sử dụng lại danh sách đã lưu của bạn. Bánh xe chọn tên có thể được nhúng vào blog hoặc trang web của bạn. Trình chọn tên ngẫu nhiên được viết bằng HTML5 để nó sẽ chạy trong trình duyệt iPad của bạn.

Ứng dụng vào giáo dục

Vào lúc này hay lúc khác, giáo viên sẽ yêu cầu xung phong nhưng lại không có cánh tay nào giơ lên. Trong tình huống đó, Random Name Picker có thể là một cách thú vị để chọn ngẫu nhiên học sinh sẽ trình bày trước lớp. Hãy thử qua Random Name Picker để chủ động hơn trong lớp học của mình.

Nguồn: freetech4teachers.com

Xem thêm