Tổng hợp các công thức hình học không gian về mặt cầu, khối cầu, mặt tròn xoay...
Được đăng bởi Ban biên tập    20/12/2017 09:01
I. Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp 
1. Phương pháp chung
2. Các mô hình thường gặp
II. Diện tích mặt cầu - Thể tích khối cầu 
1. Diện tích hình tròn - Hình viên phân - Hình quạt tròn
2. Mặt cầu - Chỏm cầu
3. Mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật - Hình lập phương

III. Mặt nón - Khối nón
1. Hình nón, khối nón
2. Hình nón cụt , khối nón cụt
3. Thiết diện

IV. Mặt trụ - Khối trụ

V. Tổng hợp công thức diện tích mặt tròn xoay - Thể tích khối tròn xoay


Xem thêm