Tóm tắt công thức cơ bản Toán THCS
Được đăng bởi Ban biên tập    19/10/2017 17:12
1. Phương trình $a{x^2} + bx + c = 0\left( {a \ne 0} \right)$

2. Hệ phương trình $\left\{ \begin{array}{l}
ax + by = c\\
a'x + b'y = c'
\end{array} \right.$

3. Hằng đẳng thức

4. Tỉ số lượng giác

5. Giải phương trình $a{x^2} + bx + c = 0\left( {a \ne 0} \right)$

6. Tam giác vuông cân

7. Tam giác đều

8. Nửa tam giác đều

9. Góc và đường tròn

10. Một số công thức cần ghi nhớ

11. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau. Hệ số góc của đường thẳng

12. Các dạng phương trình đặc biệt

13. Những kiến thức cơ bản về hình học
Xem thêm