Phương pháp giải các bài toán về hình khối lăng trụ
Được đăng bởi Ban biên tập    07/08/2018 11:21

A. Tính thể tích khối lăng trụ

I. Phương pháp

II. Các bài toán

B. Tính diện tích hình lăng trụ

I. Phương pháp

II. Các bài toán

C. Phân loại hình lăng trụ theo đường cao

I. Đường cao là cạnh bên

II. Đường cao nằm bên trong lăng trụ

III. Đường cao nằm trong một mặt bên

Xem thêm