Ôn tập Chuyên đề hình học không gian: Quan hệ song song, quan hệ vuông góc...
Được đăng bởi Ban biên tập    09/10/2018 17:07
I. Lý thuyết

1. Quan hệ song song

2. Quan hệ vuông góc

3. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

4. Hình chóp

5. Hình chóp cụt

II. Bài tập và hướng dẫn giải

Xem thêm