Một số câu hỏi ôn tập Lịch sử - 6. Nước Mĩ
Được đăng bởi Ban biên tập    06/10/2017 13:55

Câu 1. Sự phát triển kinh tế của Mỹ (từ 1945 – 1973) và nguyên nhân của sự phát triển đó? Xác định nguyên nhân quan trọng vì sao?

a. Phát triển mạnh mẽ về kinh tế

- Sau chiến tranh thế giới thứ II, nền kinh tế Mỹ phát triển mạnh:

+ Sản lượng công nghiệp năm 1948 đạt 56,5%

+ Năm 1949, Sản lượng nông nghiệp bằng hai lần sản lượng của Anh, Pháp, Đức, Italia, Nhật cộng lại.

+ Mỹ nắm hơn 50% số tàu biển và ba phần tư dự trữ vàng của thế giới.

+ Chiếm gần 40% tổng sản phẩm kinh tế thế giới.

- Khoảng 20 năm sau chiến tranh, Mỹ trở thành trung tâm kinh tế -tài chính lớn nhất thế giới.

b. Nguyên nhân phát triển

- Lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên thiên nhiên phong phú, nguồn nhân lực dồi dào, trình độ kỹ thuật cao, năng động, sáng tạo.

- Lợi dụng chiến tranh để làm giàu, thu lợi nhuận từ buôn bán vũ khí và phương tiện chiến tranh (thu 114 tỉ USD trong chiến tranh thế giới lần thứ 2).

- Áp dụng những thành tựu khoa học – kĩ thuật hiện đại để nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm.

- Các tập đoàn tư bản có sức sản xuất, cạnh tranh lớn và có hiệu quả cả trong và ngoài nước.

- Sự lãnh đạo và điều tiết của nhà nước đóng vai trò quan trọng thúc đẩy kinh tế phát triển.

c. Nguyên nhân quan trọng

- Ứng dụng có hiệu quả những thành tựu khoa học kĩ thuật mới.

- Bởi vì khoa học kĩ thật tạo ra khối lượng hàng hoá đồ sộ, giúp kinh tế Mỹ phát triển nhanh.

Câu 2. Trình bày chính sách đối ngoại 1945 – 2000?

a. Giai đoạn 1945 – 1973

- Thực hiện chiến lược toàn cầu.

+ Ngăn chặn và tiến tới xóa bỏ CNXH trên thế giới.

+ Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân và cộng sản quốc tế; khống chế.

+Chi phối các nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mỹ.

+Thủ đoạn: khởi xướng chiến tranh lạnh,gây ra, ủng hộ các cuộc chiến tranh xâm lược và bạo loạn, đảo chính, tiêu biểu là cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, dính líu vào chiến tranh Trung Đông…

+ Năm 1972 tổng thống Mỹ Nichxơn thăm TQ và LX nhằm thực hiện sách lược hòa hoãn với hai nước lớn để chống lại phong trào đấu tranh cách mạng của các dân tộc.

b. Giai đoạn 1973 - 1991

+ Từ sau Hiệp định Pari(1973) Mỹ tiếp tục chiến lược toàn cầu, chạy đua vũ trang

+Sự đối đầu Liên Xô - Mỹ, Mỹ suy giảm về kinh tế và chính trị; Tây Âu và Nhật vươn lên

+1989 Mỹ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh, mở ra thời kỳ mới trong quan hệ quốc tế.

c. Giai đoạn 1991 – 2000

- Thực hiện chiến lược "Cam kết và mở rộng” với mục tiêu:

- Bảo đảm an ninh của Mỹ với lực lượng quân sự mạnh, sẵn sàng chiến đấu.

- Tăng cường khôi phục và phát triển tính năng động và sức mạnh của nền kinh tế Mỹ.

- Sử dụng khẩu hiệu “Thúc đẩy dân chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước.

Xem thêm