Hướng dẫn giải toán lớp 9 trên máy tính Casio 500
Được đăng bởi Ban biên tập    16/01/2018 09:09

A. Đại số

I. Lũy thừa – Căn số

II. Tính giá trị của biểu thức chứa căn

III. Hàm số

IV. Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn

V. Hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn

VI. Tính giá trị của hàm bậc hai

VII. Phương trình bậc 2 một ẩn

VIII. Phương trình bậc 3 một ẩn

B. Hình học

I. Tỉ số lượng giác của một góc nhọn

II. Tính giá trị của biểu thức lượng giác

III. Góc nội tiếp – Đa giác đều nội tiếp

IV. Hình trụ

V. Hình nón – Hình cầu

Xem thêm