Hoạt động DẠY - HỌC
cải thiện và tăng cường
Mô hình mạng xã hội trong giáo dục, xã hội hóa giáo dục
Mô hình mở, kết nối.
TRẢI NGHIỆM SureLRN
  •  Tại trường
  •  Ở nhà
  •  Mọi nơi
  •  Trên mọi thiết bị di động

Dành cho học sinh

Ôn kiến thức, kiểm tra trắc nghiệm Trao đổi với thầy cô và bạn học Xem thông báo của thầy và trường

Dành cho giáo viên

Chuẩn bị giáo án, bài giảng, lập kế hoạch giảng dạy Sắp xếp thời khóa biểu, nhận xét, đánh giá học sinh

Dành cho quản trị

Tạo ra dữ liệu khung cho hoạt động của trung tâm khảo thí Danh mục môn học, chương, bài. Danh mục chuyên ngành thi Tạo mẫu đề thi. Xét duyệt các câu hỏi trắc nghiệm, đề thi.

Dành cho PHHS

Xem thông báo của thầy và trường Giám sát việc học ở trường và làm bài tập của học sinh
Trường học thông minh
Hoạt động DẠY - HỌC cải thiện và tăng cường.
Nội dung số hóa thông minh.
Đánh giá trực tuyến hiệu quả.
An toàn, bảo mật mọi lúc, mọi nơi.
Lưu trữ lịch sử khai thác dữ liệu và phân quyền theo vai trò.
Kết nối & tương tác, vận hành trên mọi thiết bị.